A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Franciszkanie w Toruniu
Wtorek, 28 maja 2024
Przeczytaj komentarz do Ewangelii na dziś i dzisiejsze czytania.

Wspólnoty » Akcja Katolicka

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca:
18.30 - Msza św.
19.00 - spotkanie formacyjne w klasztorze

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK)

 

 25 maja 2010r. w naszym klasztorze spotkanie osób, które chciałyby nalezeć do Akcji Katolickiej w naszej parafii i w ten sposób wznowić dzialalnośc AK w naszej Parafii.

22 czerwca 2010r. powołano Zespół Inicjatywny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) w naszej Parafii.

Akcja Katolicka

1/ Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła:
- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
- chrystianizacja każdej dziedziny życia
- wspólny front apostolskiego działania Kościoła
- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii
- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
- kształtowanie życia według zasad wiary
- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
- apostolstwo indywidualne - odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
- szkoła życia społecznego

2/ Cele Akcji Katolickiej
- Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
- Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła i w parafiach
- Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb
- Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
- W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.
- Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.
- Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

3/ Zadania Akcji Katolickiej
- formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna
- realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego - dążenie każdego chrześcijanina do świętości
- rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne
- głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich - JP II
- wdrażanie życia Ewangelią w życie codzienne
- współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła
- świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem
- przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła
- współpraca świeckich i duchownych
- świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej

- podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła
- angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego
- niweczyć bierność
- prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej
- wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach
- ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak
i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział
w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli.

4/ Charyzmat Akcji Katolickiej
Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne.

Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi".

5/ Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej.

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.
Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Św. Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski - Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK